Regulament  CAMPANIE “Inscrie-te in Comunitatea Critique”

Art. 1. Organizatorul Campaniei:

Organizatorul campaniei este compania S.C. OPEN-I RESEARCH & CONSULT SRL cu sediul în Mogosoaia, Str. Stadionului nr. 13, CUI: RO 14974220, Înregistrata în Registrul Comertului sub J23/1309/2012, cont RO52BTRL04101202R40335XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentata de Adina Nica cu functia de Administrator. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, dar nu inainte de a anunta publicul in prealabil.

Art. 2. Durata si aria de desfasurare a Campaniei:

Perioada de desfasurare a prezentei CAMPANII va fi 23 august 2016 – 23 noiembrie 2016. Campania se desfasoara exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Art. 3. Drept de participare:

Tema concursului: castigi unul dintre cele 6 vouchere in valoare de 50 lei daca dai Like & Share paginii noastre de Facebook Comunitatea Critique si  te inscrii in Panelul online de studii de piata Critique.

Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie sa parcurga urmatoarele etape:

Etapa 1. Sa dea Like & Share paginii de Facebook  Critique.

Etapa 2. Sa se inscrie in Panelul online de studii de piata Critique accesand Link-ul,  sa completeze formularul de inscriere apoi sa valideze contul din panel. Formularul de inscriere va contine cateva campuri obligatorii, printre care: adresa de email, numarul de telefon, orasul.

Un participant va avea dreptul sa participe de pe un singur cont pe durata campaniei. In cazul in care Organizatorul va identifica mai multe conturi ca apartinand aceluiasi participant, acesta isi rezerva dreptul a anula conturile.

Data limita de participare este 23 noiembrie 2016.

Castigatorul va fi contactat prin email la adresa  inscrisa in formularul de inscriere.

 Art. 4. Premiile Campaniei si acordarea acestora

In cadrul Campaniei “Inscrie-te in Comunitatea Critique” se vor acorda 6 vouchere de cumparaturi la eMag in valoare de 50 lei fiecare.

Nu se permite schimbarea premiilor oferite in cadrul acestei campanii.

Art.6. Desemnarea Castigatorului

1.Desemnarea castigatorului se va face prin tragere la sorti pe data de 25 onoiembrie 2016. Tragere la sorti va fi relizata prin intermediul TrageriLaSorti.ro.

2.Organizatorul are obligatia de a anunta castigatorul prin email in ziua tragerii la sorti, la adresa de email declarata in momentul inscrierii in promotie.

3.Organizatorul va incerca sa contacteze prin email castigatorul de maxim 2 ori.

4.In cazul in care castigatorul nu si-au revendicat premiul (nu a raspuns la email, refuza premiul sau nu respecta conditiile si termenele impuse de prezentul regulament etc.) in termen de 6 zile calendaristice din momentul ultimei notificari trimise, acesta este considerat castigator nevalidat si va pierde orice drept asupra premiului castigat.

Art. 7. Litigii

In cazul unor potentiale litigii aparute intre organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

Art. 8. Regulamentul campaniei

Regulamentul campaniei este disponibil gratuit oricarui participant pe site-ul www.critique.ro.

Art. 9. Taxe si Impozite

Organizatorul se obliga sa suporte impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigator ca urmare a prezentei Campanii, in conformitate cu prevederile din Codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu aceasta, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.